KOMUNIKAT PREZESA ZGK SP. Z O.O. RUCIANE-NIDA

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w całym kraju, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o., wprowadzone zostają od 16 marca 2020 roku zdecydowane ograniczenia  kontaktów interesantów z pracownikami. Decyzją Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Rucianem - Nidzie Sp. z o.o. ograniczenia obowiązują do odwołania.   Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o.  będzie funkcjonował w dotychczasowych godzinach. Natomiast zostaje ograniczona do niezbędnego minimum bezpośrednia obsługa mieszkańców. Wszystkie sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną, mailową albo listownie.   Sprawy Pilne wymagające bezpośredniego kontaktu będą załatwiane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu  przez telefon.   W takich przypadkach prosimy o załatwienie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących oraz z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości. Proszę również o uważne czytanie komunikatów na stronie internetowej: www.ruciane-nida.pl w zakładce AKTUALNOŚCI oraz www.facebook.com/Miasto.RucianeNida.  

Prezes ZGK W Rucianem-Nidzie Sp. z o.o.

                                                                         /-/ Zbigniew Nadrowski  

Usługi komunalne w Rucianem-Nidzie

Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie został utworzony 1 kwietnia 2007 roku. Jako zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych. Odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania oraz z własnych przychodów pokrywa koszty swojej działalności. Nie posiada osobowości prawnej, natomiast gospodarkę finansową prowadzi na zasadach określonych w przepisach prawa budżetowego (art. 6.1).

Obecny zakres działań Zakładu Usług Komunalnych sprecyzowany został uchwałą Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie nr v/31/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku. Określono w niej również, że działaniami swymi zakład obejmuje obszar miasta i gminy Ruciane-Nida.

Oddano mu w zarząd mienie, w skład którego wchodzą komunalne i socjalne budynki mieszkalne, oczyszczalnia, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna, nieruchomości przekazane odrębnymi przepisami oraz rzeczy ruchome nabyte ze środków własnych lub też mu przekazane.

Woda i ścieki

Zajmujemy się zapewnieniem mieszkańcom dostaw wody pitnej oraz odbioru ścieków. Odpowiadamy za odpowiednie parametry dostarczanych dóbr, a także za stan oczyszczalni ścieków.

Mieszkania komunalne

Zarządzamy mieszkaniami komunalnymi oraz innymi lokalami użytkowymi. Odpowiadamy za ich wynajem oraz za utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarno-porządkowym.

Zarządzanie cmentarzami

Do naszych obowiązków należy zapewnienie mieszkańcom miejsca pochowku zmarłych. W tym celu zajmujemy się obsługą cmentarzy komunalnych i sprawujemy nadzór nad usługami pogrzebowymi.

Dostawa wody

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług komunalnych. Podejmujemy się wykonywania wszelkich czynności, które są niezbędne, aby zagwarantować mieszkańcom dostawę wody. Do nas należy gospodarka ściekami oraz utrzymanie w należytym stanie oczyszczalni. Oprócz tego zajmujemy się sprzątaniem ulic, a także segregacją i wywozem śmieci.

W związku z regulacjami prawnymi związanymi z segregacją odpadów wprowadziliśmy szereg zmian w obsłudze związanej z wywozem nieczystości stałych. Zapewniamy mieszkańcom odpowiednie pojemniki oraz worki służące do selektywnej zbiórki. Utrzymujemy czystość na ulicach i trawnikach. Podejmujemy się pielęgnacji zieleni miejskiej. W ramach tego zakładamy trawniki, przycinamy drzewa i konserwujemy rowy melioracyjne. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone naszej opiece tereny były zawsze piękne oraz zadbane.

W zakresie działalności naszego Zakładu Usług Komunalnych znajdują się również wszelkie działania związane z zarządzaniem cmentarzami. Do nas należy też wykonywanie prac porządkowych, w szczególności osobom prywatnym oferujemy powierzenie nam opieki nad grobami bliskich.

Naszej pieczy powierzone zostały również komunalne mieszkania i lokale użytkowe. Zajmujemy się pełna obsługą wszystkich związanych z tym kwestii. Odpowiadamy za wynajem mieszkań komunalnych i socjalnych. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Wszystkich zainteresowanych zleceniem realizacji usług komunalnych zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą.

Jesteśmy tutaj

Kontakt

Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie

ul. Leśna 10
12-220 Ruciane-Nida

tel.: 87 423 18 98
e-mail: oczyszczalnia@poczta.onet.pl