Usługi komunalne w Rucianem-Nidzie

Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie został utworzony 1 kwietnia 2007 roku. Jako zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych. Odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania oraz z własnych przychodów pokrywa koszty swojej działalności. Nie posiada osobowości prawnej, natomiast gospodarkę finansową prowadzi na zasadach określonych w przepisach prawa budżetowego (art. 6.1).

Obecny zakres działań Zakładu Usług Komunalnych sprecyzowany został uchwałą Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie nr v/31/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku. Określono w niej również, że działaniami swymi zakład obejmuje obszar miasta i gminy Ruciane-Nida.

Oddano mu w zarząd mienie, w skład którego wchodzą komunalne i socjalne budynki mieszkalne, oczyszczalnia, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna, nieruchomości przekazane odrębnymi przepisami oraz rzeczy ruchome nabyte ze środków własnych lub też mu przekazane.

Woda i ścieki

Zajmujemy się zapewnieniem mieszkańcom dostaw wody pitnej oraz odbioru ścieków. Odpowiadamy za odpowiednie parametry dostarczanych dóbr, a także za stan oczyszczalni ścieków.

Mieszkania komunalne

Zarządzamy mieszkaniami komunalnymi oraz innymi lokalami użytkowymi. Odpowiadamy za ich wynajem oraz za utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarno-porządkowym.

Zarządzanie cmentarzami

Do naszych obowiązków należy zapewnienie mieszkańcom miejsca pochowku zmarłych. W tym celu zajmujemy się obsługą cmentarzy komunalnych i sprawujemy nadzór nad usługami pogrzebowymi.

Dostawa wody

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług komunalnych. Podejmujemy się wykonywania wszelkich czynności, które są niezbędne, aby zagwarantować mieszkańcom dostawę wody. Do nas należy gospodarka ściekami oraz utrzymanie w należytym stanie oczyszczalni. Oprócz tego zajmujemy się sprzątaniem ulic, a także segregacją i wywozem śmieci.

W związku z regulacjami prawnymi związanymi z segregacją odpadów wprowadziliśmy szereg zmian w obsłudze związanej z wywozem nieczystości stałych. Zapewniamy mieszkańcom odpowiednie pojemniki oraz worki służące do selektywnej zbiórki. Utrzymujemy czystość na ulicach i trawnikach. Podejmujemy się pielęgnacji zieleni miejskiej. W ramach tego zakładamy trawniki, przycinamy drzewa i konserwujemy rowy melioracyjne. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone naszej opiece tereny były zawsze piękne oraz zadbane.

W zakresie działalności naszego Zakładu Usług Komunalnych znajdują się również wszelkie działania związane z zarządzaniem cmentarzami. Do nas należy też wykonywanie prac porządkowych, w szczególności osobom prywatnym oferujemy powierzenie nam opieki nad grobami bliskich.

Naszej pieczy powierzone zostały również komunalne mieszkania i lokale użytkowe. Zajmujemy się pełna obsługą wszystkich związanych z tym kwestii. Odpowiadamy za wynajem mieszkań komunalnych i socjalnych. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Wszystkich zainteresowanych zleceniem realizacji usług komunalnych zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą.

Jesteśmy tutaj

Kontakt

Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie

ul. Leśna 10
12-220 Ruciane-Nida

tel.: 87 423 18 98
e-mail: oczyszczalnia@poczta.onet.pl