Przetargi

Przetargi

„Przetarg na świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby przepompowni i hydroforni na terenie Miasta i Gminy Ruciane – Nida”.

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 2. Ogłoszenie ZUK
 3. Formularz ofertowy
 4. Formularz cenowy
 5. Oświadczeniwe o niewykluczeniu
 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków
 7. Oświadczenie o grupie kapitałowej
 8. Punkty poboru energii
 9. Pełnomocnictwo
 10. Pytania i odpowiedzi
 11. Informacja z otwarcia ofert.
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie z opcją wykupu”.

 1.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 2.  Ogłoszenie
 3.  zał.-nr-1-formularz ofertowy
 4.  zał.-nr-2-Oświadczeniwe-o-niewykluczeniu
 5.  Zał.-nr-3-Oświadczenie-o-spełnieniu-warunków
 6.  zał.-nr-4-Oświadczenie-o-grupie-kapitałowej
 7.  zał.-nr-5-projekt-umowy
 8.  zał.-nr-6-wykaz prac podwykonawcy
 9. Pytania i odpowiedzi ZUK.271.2.2018.
 10. Pytania i odpowiedzi ZUK.271.2.2018
 11. SIWZ zmiany ZUK.271.2.2018
 12. zał.-nr-5-projekt-umowy — zmiana
 13. Informacja z otwarcia ofert ZUK.271.2.2018
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZUK.271.2.

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej pługopiaskarki dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie z opcją wykupu”

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Ogłoszenie.
 3. zał.-nr-1- Formularz ofertowy.
 4. zał.-nr-2-Oświadczeniwe-o-niewykluczeniu.
 5. Zał.-nr-3-Oświadczenie-o-spełnieniu-warunków.
 6. zał.-nr-4-Oświadczenie-o-grupie-kapitałowej.
 7. zał.-nr-5-projekt-umowy.
 8. zał.-nr-6-wykaz prac podwykonawcy.
 9. Pytania i odpowiedzi ZUK.271.3.2018
 10. Pytania i odpowiedzi ZUK.271.3.2018.
 11. Pytania i odpowiedzi ZUK.271.3.2018..
 12. SIWZ zmiany ZUK.271.3.2018
 13. zał.-nr-5-projekt-umowy. — zmiana
 14. Informacja z otwarcia ofert ZUK.271.3.2018
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZUK.271.3.