Kontakt

Usługi wywozu nieczystości – kontakt

Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie

Zapraszamy mieszkańców Rucianego-Nidy do zapoznania się z naszą ofertą dostaw wody oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych. Zapewniamy pełną informację i wszechstronną obsługę w tym względzie. Przyjmujemy zlecenia na usługi transportowe oraz realizację prac wykonywanych koparkoładowarką. W ramach zarządu terenami cmentarzy nadzorujemy przebieg pochówków, utrzymujemy w porządku przestrzeń wspólną, a także sprawujemy pieczę nad pojedynczymi grobami w obrębie umów zawartych bezpośrednio z osobami zainteresowanymi. Szybko reagujemy na wszelkie zgłoszenia o problemach w kwestiach pozostających w zakresie przydzielonych nam zadań lub wynikających z podpisanych kontraktów. Rzetelnie i terminowo wywiązujemy się z powierzonych nam obowiązków w ramach świadczonych usług komunalnych.

Proszę zapoznać się z poniższymi klauzulami. 

Klauzula informacyjna - przesłanka umowy

Klauzula informacyjna - przepis prawa

Zakład Usług Komunalnych
w Rucianem-Nidzie

ul. Leśna 10
12-220 Ruciane-Nida

tel.: 87 423 18 98
e-mail: oczyszczalnia@poczta.onet.pl

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości