Uchwała nr 1 odwołanie prezesa Jarosława Huberta Zyskowskiego