UCHWAŁA O POWOŁANIU PREZESA Jarosława Huberta Zyskowskiego