Mieszkania komunalne

Mieszkania komunalne

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie odpowiada za  administrowanie komunalnym i socjalnym zasobem mieszkaniowym. W ramach powyższych obowiązków utrzymuje w odpowiednim stanie sanitarnym budynki.

Podejmuje wszelkie konieczne działania, aby budynki oraz ich urządzenia pozostały we właściwym stanie technicznym. W związku z powyższym dokonuje przeglądów technicznych obiektów.

 

Wynajem lokali komunalnych

Lokale mieszkalne i użytkowe pozostają pod pełną kontrolą naszej firmy. Przekazujemy je najemcom, zawieramy z nimi umowy najmu oraz naliczamy opłaty z tytułu czynszu czy za świadczenie innego rodzaju usług. Prowadzimy również kompletną dokumentację związaną z wynajmem lokali mieszkaniowych i użytkowych. Do nas należy również podejmowanie kroków mających na celu wyegzekwowanie należności związanych z opłatami czynszowymi.

Po rozwiązaniu umowy najmu, przejmujemy lokal mieszkalny lub użytkowy. Następnie, w razie konieczności, dokonujemy w nim niezbędnych prac konserwacyjnych, by był zdatny do użytku i gotowy do wynajmu.