Usługi komunalne

Gospodarka odpadami

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług komunalnych. Zajmujemy się wywozem nieczystości stałych i płynnych. Zajmujemy się również wywozem odpadów wielkogabarytowych. Ponadto zajmujemy się ustawianiem i opróżnianiem ulicznych koszy na śmieci oraz utrzymaniem ulic w czystości. Opróżniamy szamba oraz wywozimy ścieki poprodukcyjne. Podejmujemy się wszelkich działań, których celem jest zapewnienie utrzymania porządku i czystości w mieście.

Pielęgnacja terenów zielonych

ZUK w ramach swoich obowiązków zajmuje się również pielęgnacją terenów zielonych. Utrzymujemy na nich czystość, przycinamy drzewa i krzewy, kosimy trawniki. W naszej pieczy pozostaje także zieleń na pasach drogowych czy trawnikach zlokalizowanych przy ulicach.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych

Do zadań powierzonych naszemu zakładowi należy utrzymanie cmentarzy komunalnych. Prowadzimy ewidencje zmarłych oraz księgi cmentarne. Ustanawiamy regulaminy korzystania z cmentarzy i sprawujemy nadzór nad realizowanymi usługami pogrzebowymi. Ponadto na terenach nekropolii utrzymujemy czystość i porządek oraz wykonujemy drobne prace konserwatorskie.

Pozostałe usługi komunalne

Realizujemy ponadto inne, przydzielone nam w ramach realizacji usług komunalnych, prace:

  • obsługujemy kotłownie c.o. w obiektach komunalnych przez nas administrowanych,
  • wykonujemy roboty zlecone przez Urząd Miasta i Gminy,
  • podejmujemy działania mające na celu utrzymanie w odpowiednim stanie dróg gminnych, ulic i placów, w tym również odśnieżamy i posypujemy piaskiem jezdnie w celu zapewnienia drożności ciągów komunikacyjnych,
  • świadczymy inne usługi dla mieszkańców gminy w ramach posiadanego sprzętu i możliwości, w szczególności oferujemy transport oraz wynajem koparkoładowarki.